Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineFrihetsĺnd og universitet
článek, norsky, vznik: 1990
  • in: Aftenposten, 1990, str. 10 (17. 4.)

Tilbake i historien og Europas fremtid
článek, norsky, vznik: 1990
  • in: Vinduet, Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1990, č. 1, str. 29–31

Beglag inmarsjen
| raw | skeny ◆ rozhovor, norsky, vznik: 1987

[Norský rozhovor]
| raw ◆ rozhovor, norsky, vznik: 8. 12. 1992 ◆ poznámka: Na skenu rozhovoru není čitelný název.