Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineČlověk a vesmír. Na okraj díla P. Teilharda de Chardin „Lidský fenomén“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1961
  • in: Křesťanská revue 28, 1961, č. 6, str. 188–190

Příspěvek k zhodnocení díla Pierra Teilharda de Chardin
| docx | pdf | html | skeny ◆ fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: 1961/1965

K otázce Teilhardova panbiologismu a panpsychismu
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 19. 5. 1961

[Příležitostné poznámky, 1961]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961