Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 6   >    >>
records: 102
Lidská práva – odkaz i závazek
článek, česky, vznik: 1990
 • in: Lidová demokracie, 1990, č. 66, str. 1–4 (19. 3.)

Frihetsĺnd og universitet
článek, norsky, vznik: 1990
 • in: Aftenposten, 1990, str. 10 (17. 4.)

Democracy without Opposition is Nonsense
rozhovor, anglicky, vznik: 1990 ◆ poznámka: podzim-zima
 • in: East European Reporter 4, 1990, č. 3, str. 96–98

En kirke som svetr sitt folk
rozhovor, dánsky, vznik: 1990
 • in: Akt, 1990, č. 2, str. 2–3

Obnova akademickej filozofie na univerzite
| raw ◆ rozhovor, slovensky, vznik: 1990
 • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, str. 4, 9 (12. 12.)

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: červenec-srpen
 • in: Protestant, 1990, č. 7–8, str. 8–11

Rjeblikkets fordring. Menneskerettighedsbegrebet og den demokratiskę Europeiske etik
článek, dánsky, vznik: 1990
 • in: Vankunsten, 1990, č. 2, str. 72–82

Theoloog in het reele socialisme
článek, holandsky, vznik: 1990
 • in: In de waag-schaal XIX, 1990, č. 17 (17. 12.)
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Theolog v reálném socialismu

 • Tilbake i historien og Europas fremtid
  článek, norsky, vznik: 1990
  • in: Vinduet, Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1990, č. 1, str. 29–31

  Víra proti mýtu
  článek, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: Třetí kapitola habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970. Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 64–74, a též in: Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 109–119.
  • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 6, str. 131–135

  Potřeba dialogu a kritiky
  článek, česky, vznik: snad 1990? ◆ poznámka: zatím nalezena jen první strana (existuje pokračování?)

  Za ekologii integrální
  glosa, česky, vznik: únor 1990 ◆ poznámka: v Lidových novinách nenalezeno, možná nevyšlo
  • in: Lidové noviny, 1990, str. ???

  Masaryk a Rádlovo pojetí pravdy
  přednáška, česky, vznik: 1990/1995

  What can East learn from West, and vice versa?
  článek, anglicky, vznik: 1990?

  Whitehead ve slovenském překladu [ad: A. N. Whitehead, Veda a moderný svet, Bratislava 1989]
  | docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1990
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 8.1–3

  Filosof a politik
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1990
  • in: Pochodeň, 1990, č. 285, str. 4 (5. 12.)

  Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 22. 3. 1990
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 10.5–10

  Intelektuál a obec
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 21. 10. 1990 ◆ poznámka: Všech 5 listů (děrných) francouzského textu nese datum 21.X., ale bez roku. Snad šlo už o r. 1990. (Na 4. listu vzadu jsou mou rukou poznámky z diskuse v Paříži, svolané Asociací Jana Husa.) [pozn. aut.]

  Reflexion des Glaubens als eine philosophische Aufgabe
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 7. 5. 1990 ◆ poznámka: Přednáška na pozvání Universitätsseelsorge Wien, Bereich Votivkirche v rámci semináře na 2. Internationales Begegnungswochendes 11.–12. 5. 1990 ve Vídni
  • in: Denkanstöße, München / Zürich: Piper, 1990, č. 3, str. 91–98
  • in: Begegnung mit Menschen, die Mut zur Hoffnung haben, Wien, 1990, str. 11–19

  <<  <   1 / 6   >    >>
  records: 102