Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 9   >    >>
records: 167
L'Europe et l'histoire
článek, francouzsky, vznik: 1991
 • in: Lettre international, Paris: Aujourd’hui international, 1991, č. 29, str. 22–26
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Evropa a dějiny

 • Interview de L. Hejdánek
  rozhovor, francouzsky, vznik: 30. 4. 1991
  • in: Culture indepen­dante et espaces de liberté en Tchécoslovaquie 1969–1989, Grenoble II: Institut Pierre Mendes-France, 1991, str. 213–219

  La fondation Jan Hus. Pour la liberté de la pensée
  článek, francouzsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: květen
  • in: La Vie tchécoslovaque, Praha: Orbis – ZOS Čs. Rozhlasu, 1991, str. 24–25

  Člověk a nemoc I
  článek, česky, vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 42, str. 253–258

  Postmodernisme en Midden-Europa
  článek, holandsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: Objednáno a vyšlo: Postmodernisme en Midden-Europa, in: Wijsgerig perspektief op maatschappij en wetenschap (Meppel) 31, 1990–91, nr. 6, 166–172 (pozn. aut.).
  • in: Wijsgerig perspektief op maat­schappij en wetenschap 31, 1991, č. 6, str. 166–172
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Postmodernismus a střední Evropa

 • „Kdysi – je tomu už pradávno – vynalezli archaičtí lidé…“
  fragment, česky, vznik: 4. 1. 1991 ◆ poznámka: nedokončeno

  Národ v době konce ideologií
  přednáška, česky, vznik: 1991?

  Provinilost a vina – jako naše otázka dnes
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 7. 4. 1991

  Intelektuál a spiritualita
  | raw ◆ článek, česky, vznik: nedatováno, asi 1991-92 ◆ poznámka: původně zamýšleno pro Křesťanskou revui; zatím nalezeny jen první tři stránky

  Trest jako symbol
  | raw ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 30. 10. 1991 ◆ poznámka: asi přednáška, soudě podle formy přípravných bodů

  Odpověď Domenachovi
  | raw ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 1991

  K otázce „krize hodnot“. Několik připomínek k podkladu „Hledání lidských hodnot pro XXI. století“
  | raw ◆ různé, česky, vznik: 7. 4. 1991

  Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991]
  | raw ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: březen 1991

  Filosofie a vědy
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 19. 12. 1991 ◆ poznámka: seminář na MFF UK 19. 12. 1991 v 18.15, posluchárna T2

  Projev na Václavském náměstí k výročí 28. října
  | raw ◆ projev, česky, vznik: 28. 10. 1991

  Gesprek met Ladislav Hejdánek, voorjaar 1991
  rozhovor, holandsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: interview
  • in: In de waag­schaal, 1991, č. 5, str. 132–138 (20. 4.)

  Úvod do filosofické antropologie V - Smrt a smrtelnost
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 5, str. 5–6

  910829-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Lidská práva (pro diskusi 12. 3. 1991)
  | docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno (pozn. aut.).

  Uroffenbarung
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • <<  <   1 / 9   >    >>
  records: 167