Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 8   >    >>
records: 141
Problém euthanasie jako problém "dobré smrti"
| raw ◆ přednáška, česky, vznik: 23. 1. 2001 ◆ poznámka: pro farářský kurz

Myšlenka božské trojice
| raw ◆ fragment, česky, vznik: květen 2001

011003-1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 10. 2001
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Dobro a zlo
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 2001 ◆ poznámka: Vodňany, 10. 4. 2001 [přednáška v České křesťanské akademii]

  Dobro a zlo - jen mimo přírodu?
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 8. 2001 ◆ poznámka: psáno pro časopis Vesmír, zřejmě nepublikováno; dokument obsahuje i přípravné poznámky

  Hermeneutik und die Zeit
  | docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, německy, vznik: 1. 11. 2001 ◆ poznámka: Konference o hermeneutice, ETF, 1. 11. 2001
  • in: Jan Roskovec – Petr Pokorný (vyd.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, str. 42–48

  Patočkovo pojetí člověka v Doslovu po 33 letech [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  Kmen, národ, národnost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 2001 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

  Pokoj i meč
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2001 ◆ poznámka: K příspěvku mne vyzvala redakce (pozn. aut.).
  • in: Literární noviny 12, 2001, č. 52/1, str. 20 (27. 12.)
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 311–313

  Emanuel Rádl jako myslitel inspirující I [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 2001/2002

  Znamení času (co to je, jak to případně poznat, co s tím církev a podobně)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 2001 ◆ poznámka: téma přednášky ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické na pražském Jarově (21. 3. 2001 v 19.00) zadáno tehdejším farářem Michalem Plzákem

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  Patočka jako myslitel křesťanství
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  011115-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 11. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 011001-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 10. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • 011017-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 10. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • Život
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 10. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • 010311-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 3. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • 010921-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 9. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • 010220-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 2001
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • <<  <   1 / 8   >    >>
  records: 141