LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


<<    <   2 / 3   >    >>
records: 11

Pravda

Franz Kafka ()
Ne každý může pravdu vidět, ale každý jí může být.
- – - – - – -
Umění poletuje kolem pravdy, ale s pevným úmyslem neuhořet. Má schopnost objevit v tmavé prázdnotě místo, z něhož lze mocně zachytit paprsek světla, jež předtím nebylo možno rozeznat.
(citováno z překladu Rio Preisnera, in: Tvář 2, 1964, č. 7, str. 8 – tam bez udání původního místa)
date of origin: květen 2002

Budoucnost pravá

Franz Kafka (1910-23)
Je možné, že rozumem a přáním poznávám nejprve chladné obrysy budoucnosti, a pak teprve, jimi přitahován a postrkován, pozvolna pronikám do skutečné budoucnosti?
(5618, Aforismy, Praha 1968, vybral a přel. Rio Preisner, ex: Z deníků, str. 32.)
date of origin: září 2013

Metafyzika – její potřeba

Franz Kafka (1910-23)
Touha po hlubším spánku, který ještě víc rozkládá. Potřeba metafyziky je jen potřebou smrti.
(5618, Aforismy, Praha 1968, vybral a přel. Rio Preisner, ex: Z deníků, str. 26.)
date of origin: září 2013

Víra a bytí

Franz Kafka (1910-23)
Věřit znamená: osvobodit v sobě nezničitelné, nebo lépe: osvobodit sebe, nebo lépe: být nezničitelný, nebo lépe: být.
(5618, Aforismy, Praha 1968, str. 54.)
date of origin: srpen 2013

Vůle a rozum

Franz Kafka (1910-23)
Smíme mávat vůlí nad hlavou jako bičem ve vlastní ruce.
(5618, Aforismy, Praha 1968, vybral a přel. Rio Preisner, ex: Z deníků, str. 32.)
date of origin: září 2013