LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Pragmatika logická

Jan Štěpán (1998)
pragmatika logická fil.-logická disciplína, která se zabývá logickou ↑analýzou přirozeného jazyka, speciálně významově postojovými vztahy. Do značné míry splývá s analytickou filosofií (↑filosofie analytická).
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 324.)
date of origin: prosinec 2000

Pragmatika

Jan Štěpán (1998)
pragmatika součást ↑sémiotiky, zabývající se komplexním zkoumáním vztahů ↑znaků daného jazyka (nebo jazyka vůbec) mezi sebou, jejich významovými vztahy i vztahy k jejich uživatelům; p. je nadstavbou ↑sémantiky, jejíž problematiku rozšiřuje o komunikační funkci jazyka.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 324.)
date of origin: prosinec 2000