LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Smysl

Jan Štěpán (1998)
smysl 1. koncept, myšlenkový obsah jazykového výrazu, informace sdružená s výrazem, která umožňuje identifikovat denotát toho výrazu, pokud existuje. S. je to, co jazykový výraz vyjadřuje. Např. ↑denotát výrazů "Jitřenka" a "Večernice" je týž; je to planeta Venuše, ale jejich s. je různý. S. (Sinn) a denotát (Bedeutung) jako odlišné sémantické kategorie zavedl ↑G. Frege. Soudobé snahy v analytické filosofii o překonání jím navržené koncepce #sémantiky vedou k preferování vztahu vyjádření jako primárního, tedy k interpretaci jazykových výrazů pouze prostřednictvím s. Vztah označení je považován za sekundární a v podstatě irelevantní v úvahách o významu jazykových výrazů. Poznamenejme, že samotný termín s. není v řadě národních jazyků jednoznačný a při jisté fixaci může poskytovat více výsledků (bez významového posunu). Zde je chápán bezkontextově, tj.& objektivizovaně, nezávisle na situaci promluvy, postoji mluvčího ap., a proto zaručuje jedinečnost. Viz též ↑pojem, ↑propozice, ↑soud. 2. ↑účel.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 372.)
date of origin: prosinec 2000