LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (5) Bytí (3) Bůh (3) Causalität Darwin Dialog Dovršení - konec Duch Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS Filosof Filosofie (6) Filosofové Freunde (falsche) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hodnoty (2) Husserl, Edm. Jazyk Jsoucí Kauzalita Konec Krize Křesťanství LOGOS Leben - historisches Lež Menschenverstand gemeiner Metafyzika (2) Milost Modlitba Monismus Mythos Myšlení (2) Nadpředmětné Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Otázka (2) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Pojem (5) Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Pragmatismus Pravda (18) Pravdivost Právo Přechodná doba Předmět (5) Přátelé (falešní) Původ Reflexe Religion Religiozita Rezignace (nekonečná) Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (3) Smrt Smích (3) Spinoza Subjekt (7) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Síla ducha Teorie (2) Theologie (4) Tolerance (2) Umění (2) Vnitřní Víra (2) Výsměch Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Číselná soustava Řeč (2) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“