LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Umgreifende (2) Ansichsein Bewuβtsein und Ganzes Bezpředmětný (gegenstandslos) Bytí (6) Bůh Celek (3) Credere Duch Epocha – vědomí epochy Existence (3) Existencialismus (2) FYSIS Fenomén Filosof Filosofické dílo a reakce na ně Filosofie (4) Fürsichselbstsein Gegenstand (2) Gegenstandsein Gegenständlichkeit und Transzendieren Horizont a „objímající“ Ichsein Innewerden x Wissen Intellectus Intelligere Jednota Jednotlivec a „typ“ Jednání Ježíš Kipling, Rudyard Kolektivní vina Lidská práva Life Moc Možná existence Možné – jeho rozsah Mythos Nemoc Neomezené (APEIRON) Nepředmětnost (3) Nepřítel (9) Nic Náprava (2) Objektsein Objímající (7) Odpovědnost Očista a možnosti Očista a náprava (2) PERIECHON (2) Platón - nepsaná doktrina Pohyb Pravda (7) Pravý Protivenství Právo Předmět (9) Předmětnost (3) Příchod (přicházení) Přítel Resistence Rusko Sein (2) Situace Skutečnost (2) Slova Stáří a myšlení Subjekt (11) Subjekt-Objekt-Spaltung Subjektivita (2) Substancializace Svět (7) Transcendence (3) Transcendování a „předmět“ Transzendieren und Gegenständlichkeit Trest a vina Umgreifendes und Ungegenständlichkeit des Wissens von ihm Umgreifendes und das „Eine“ Ungegenständliches Ungegenständlichkeit Ungegenständlichkeit des Wissens vom Umgreifenden Veritas Dei Vina (5) Víra Věda (2) Vědomí Vědění (2) Welt als Ganzes World Změna Zábava das „Eine“ – der Wille zum s Umgreifende Úkol („já“ a svět) Čas Člověk Část Řeč (2) Šifra a „transcendence“ Žertování „Jedno“ – vůle k „Jednomu“ „Já“ a svět „Objímající“ (a subjekt-objekt)