LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) Ansichsein Aristotelés Begriff (5) Bewuβtsein und Ganzes Bezpředmětný (gegenstandslos) Bible (není svatá) Budoucnost (5) Bytí (7) Bůh (3) Causalität Celek (2) Darwin Dialog Dovršení - konec Duch Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Empirismus Epocha – vědomí epochy Erkenntnis der Zeit Existence (4) Existencialismus (2) Existenciální FYSIS Fenomén Filosof (2) Filosofické dílo a reakce na ně Filosofie (10) Filosofování Filosofové Freunde (falsche) Fysika Fürsichselbstsein Gegenstand (2) Gegenstandsein Gegenständlichkeit Gegenständlichkeit und Transzendieren Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hebrejské myšlení Heidegger, Martin Hodnoty (2) Horizont a „objímající“ Husserl, Edm. Ichsein Innewerden x Wissen Jazyk Jednotlivec a „typ“ Jednání Ježíš Jsoucí Kauzalita Kipling, Rudyard Kolektivní vina Konec Krize Křesťanství Leben - historisches Lež Lidská práva Life Matematika Menschenverstand gemeiner Metafyzika (3) Milost Moc Modlitba Monismus Možná existence Možné – jeho rozsah Mythos Myšlení (2) Nadpředmětné Nemoc Neomezené (APEIRON) Nepředmětnost (3) Nepřítel (9) Neues Testament Nic (2) Nihilismus (4) Nové Náhoda Náprava (2) Objekt Objektsein Objímající (7) Odpovědnost (2) Otázka (2) Očista a možnosti Očista a náprava (2) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Platón - nepsaná doktrina Pohyb Pojem (5) Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (20) Pravdivost Pravý Protivenství Právo Přechodná doba Předmět (10) Předmětnost (3) Přátelé (falešní) Příchod (přicházení) Přítel Původ Reflexe Religion Religiozita Resistence Rezignace (nekonečná) Rusko Růst Sein (2) Sein u. Leben Situace Skutečnost (4) Slova Smrt Smích (3) Spinoza Stáří a myšlení Subjekt (11) Subjekt-Objekt-Spaltung Subjektivita (2) Substancializace Svoboda Svět (9) Síla ducha Teorie (2) Theologie (3) Tolerance Tradice Transcendence (3) Transcendování a „předmět“ Transzendieren und Gegenständlichkeit Trest a vina Umgreifendes und Ungegenständlichkeit des Wissens von ihm Umgreifendes und das „Eine“ Umění (2) Ungegenständliches Ungegenständlichkeit Ungegenständlichkeit des Wissens vom Umgreifenden Vina (5) Vnitřní Víra (3) Výsměch Věda (2) Vědomí Vědění (2) Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Welt als Ganzes Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie World Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna (2) Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende das „Eine“ – der Wille zum s Umgreifende Úkol („já“ a svět) Člověk Číselná soustava Řeč (2) Šifra a „transcendence“ „Jedno“ – vůle k „Jednomu“ „Já“ a svět „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“