LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Uroffenbarung

Ladislav Hejdánek (1991)
A) Problém tzv. Uroffenbarung: falešný problém, založený na některých předsudečných předpokladech a navíc na několika konfuzích.
B) Otázka náboženského prožitku na rozdíl od „prožívaného“. Neuspokojivost dosavadní redukce „prožívaného“ na intencionální předmět.
C) Pokud vůbec něco toto slovo znamená, pak jde (resp. musí jít) o sebesdělení „pravdy“ – a to je sice podmínkou každého pochopení z lidské strany, ale v žádném případě není výsledkem, produktem onoho pochopení. Proto zůstává Uroffenbarung předmětně neuchopitelná, nezpředmětnitelná.
D) Rozhodně nelze význam tohoto slova chápat geneticky resp. historicky. Opětovnými redakcemi se určité formulace mohou blížit oné „Uroffenbarung“ (ale také se od ní vzdalovat) – a přitom samu Uroffenbarung nelze ztotožnit s ničím předem daným, jež bude různými formulacemi a jejich úpravami jen „napodobováno“. (Praha, 910602-2.)
date of origin: září 2002