LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Budoucnostnost (Zukünftigkeit)

Martin Heidegger (1927)
Jen jsoucno, které je ve svém bytí bytostně budoucnostní, takže jsou svobodné pro svou smrt a na ní troskotajíc může se nechat vrhnout zpět do svého faktického ,tu‘, to znamená jen jsoucno, jež jakožto budoucnostní je stejně původně bývalé, může – sobě samému tradujíc zděděnou možnost – převzít svou vlastní vrženost a být vokamžiku pro „svůj čas“. Jen autentická časovost, která je zároveň konečná, umožňuje něco takového jako osud, to znamená autentickou dějinnost.
(kurziva v originále)
(Bytí a čas, Praha 1996, str. 418 – § 74, S. 385.)
date of origin: březen 2008