LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) ,Da-sein‘ – ek-statičnost‘ Angažovanost filosofa Aristokracie ducha Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (6) Bytí (8) Bůh (5) Causalität DYNAMIS Darwin Dialog Dovršení - konec (2) Duch (2) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Ek-sistence a existence Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS Fenomenologie (3) Filosof Filosofie (16) Filosofové Freunde (falsche) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hodnoty (3) Humanismus Husserl, Edm. Jazyk Jsoucí Kauzalita Konec (3) Krize Křesťanství Leben - historisches Lež Menschenverstand gemeiner Metafyzika (5) Milost Modlitba Monismus Možnost (2) Mythos Myšlení (7) Nadpředmětné Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Nutnost Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Ontologie Osoba – ,persona‘ Otázka (3) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Pohotovost – příprava k ní Pojem (7) Pojmovost Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Počátek Pragmatismus Pravda (21) Pravdivost Proletariát akademický Právo Přechodná doba Předmět (7) Předmětnost Překonat (2) Přátelé (falešní) Původ Reflexe Religion Religiozita Rezignace (nekonečná) Rozum Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (3) Smrt Smích (3) Spinoza Subjekt (7) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Síla (DYNAMIS) Síla ducha Teorie (2) Text Theologie (3) Tolerance Umění (3) Vnitřní Vyslovené a „čtení“ Víra (2) Východiska filosofická (a otázky) Výsměch Věda (2) Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Člověk Číselná soustava Číst nevyslovené (nenapsané etc.) Řeč (2) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Pokrok“ a filosofie „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“