LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) ,Da-sein‘ – ek-statičnost‘ Angažovanost filosofa Aristokracie ducha Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (6) Bylost Bytí (8) Bůh (5) Causalität DYNAMIS Darwin Dialog Dovršení - konec (2) Duch (2) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Ek-sistence a existence Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS Fenomenologie (3) Filosof Filosofie (17) Filosofové Freunde (falsche) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hejdánek, Ladislav Hodnoty (3) Humanismus Husserl, Edm. Jazyk Ježíš Jsoucí Kauzalita Kipling, Rudyard Konec (3) Krize Křesťanství Leben - historisches Lež Lidská práva Life Menschenverstand gemeiner Metafyzika (5) Milost Moc Modlitba Monismus Možnost (2) Mythos Myšlení (7) Nadpředmětné Neomezené (APEIRON) Nepřítel (9) Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Nutnost Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Ontologie Osoba – ,persona‘ Otázka (3) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Platón - nepsaná doktrina Pohotovost – příprava k ní Pohyb Pojem (7) Pojmovost Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Počátek Pragmatismus Pravda (22) Pravdivost Pravý Proletariát akademický Protivenství Práva Právo Přechodná doba Předmět (7) Předmětnost Překonat (2) Přátelé (falešní) Příchod (přicházení) Přítel Původ Reflexe Religion Religiozita Resistence Rezignace (nekonečná) Rozum Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (3) Slova Smrt Smysl Smích (3) Spinoza Subjekt (7) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Síla (DYNAMIS) Síla ducha Teorie (2) Text Theologie (3) Tolerance Umění (3) Vnitřní Vyslovené a „čtení“ Víra (2) Východiska filosofická (a otázky) Výsměch Věda (2) Vědění Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie World Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Člověk Číselná soustava Číst nevyslovené (nenapsané etc.) Řeč (2) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Pokrok“ a filosofie „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“