LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Chronon

Luboš Motl (1995)
...jestli existuje něco jako časové kvantum. Jak by se pak nazývala jednotka
tohoto kvanta – čason , nebo snad chronon?
První dolní vzdálenost (a čas) přináší až teorie (super)strun. Z její struktury vyvěrá, že nemá smysl mluvit o geometrii na vzdálenostech a časech menších, než je Planckova délka (10^{-35}m) a Planckův čas (vyděleno rychlostí svštla, asi 10^{-43}s).
To neznamená, ze bychom se vrátili k něčemu tak primitivnímu, jako jsou kostičky. Pouze podobně, jako kvantová mechanika „rozmazala“ fázový prostor, v němž nejmenší fázový objem, o němž se dá mluvit, je podle QM mocninou Planckovy konstanty, tak teorie (super)strun něco podobného udělá i přímo s geometrií.
www:
Posted By: LubosMotl (* Lumo King Superstring *) on 'CZscience'
Title: Re: Chronon
Date: Sun Dec 17 22:00:56 1995
date of origin: září 2008