Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Stern, WiliamStern, Wiliam

Emanuel Rádl (1933)
S jiné strany narazil na tentýž problém německý filosof William Stern učení o tak zvaném personalismu.* Dokazuje, že duše není pouhým souborem představ, nýbrž projevuje se jednáním, které je individualisované. Je prý třeba rozeznávat mezi jednající „osobností“ (Person) a mezi mrtvou „věcí“ (Sache). Duše lidská je jedním z mnoha případů takových osobností, které tvoří hierarchickou soustavu, neboť celý svět je prý učleněnou soustavou osobností. Věc naproti tomu, na příklad kus kamene, nemá vnitřní jednoty, ani účelnosti, ani individuálnosti, ani nejedná.
(Dnešní stav filosofie a psychologie, Čin, Praha 1933, str. 33.)
vznik lístku: duben 2012