ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ česky  ✖ Masaryk, Tomáš Garrigu  ✖

Masaryk, Tomáš Garrigu | Negování (názorů, myšlenek)

Jan Patočka (1976?)
… Ve svém myšlení je Masaryk určen kritikou myslitelů, kteří jsou nám vzdáleni. Kolega správně zdůraznil, že my se dnes snažíme myslet jinak. Masaryk filosof je v tradici 19. století, je určen pozitivismem, třebas negativně – je proti pozitivismu, ale kdo něco neguje, je tím samým určen – na dialektickém principu je v tom něco pravdivého.
[Česká filosofie mezi dvěma válkami, diskuse; in: Jan Patočka, Masaryk (soubor, připravený Chvatíkem a spol.), Praha 1979, str. 330.)
vznik lístku: srpen 2003