ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ česky  ✖ Transcendence  ✖

Transcendence | Problémy

Jan Patočka (1934)
… pohlíží na věc pouze jako historik; co však znamená filosoficky, tj. za předpokladu, že metafysické problémy mají určitou objektivitu, v jejíchž rozmanitých úrovních se pohybují filosofické systémy? To jsem se pokusil vysvětliti motivem transcendence, který podle mého názoru přináší křesťanství a který je něco zcela jiného než „transcendentno“ positivistů. …
(Odpověď Filosofické revui, in: Česká mysl 30, 1936, str. 62.)
vznik lístku: říjen 2001