ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Identita  ✖

Identita

Jan Patočka (1947)
Má-li M. Weber pravdu, že otroctví předpokládá třídu pánů, pak jeho vznik předpokládá vznik usedlých rolníků, připoutání člověka k půdě: a není to tak, že pán plodí otroka, jako u Hegela, nýbrž otrok pána. Poddanství půdě je starší než otroctví člověku. Nestojí proti sobě dva původně stejně svobodní, jako u Hegela, nýbrž dva svobodní různě. A otrok se neosvobozuje až svou prací, nýbrž naopak: pro ni je zotročen. Vůbec podívat se té slavné dialektice pán – otrok na zub z tohoto hlediska!
Člověk jako integrátor neintegrovaného jsoucna – dění: podlidského, exentrického zásadně, a „duchovně-objektivního“, které vyrůstá na podkladě lidského. V tom různé možnosti a různé metody této integrace v tom možnost pochopení různých kulturních funkcí a úkolů.
22.VII.47
(ex: Deník VII (4): 15.I.1948 – 3.III.1948 – přepis, 3074.)
vznik lístku: květen 2007

Identita

Jan Patočka (1947)
Identita = non – různost, neodlišnost; není vztah ve vlastním smyslu, v němž se předpokládají dva termíny; ale jelikož nic není beze vztahu, je zde nevztahovost vzata s hlediska vztahu, což je oprávněné. – Máme 1) identitu ve smyslu této neodlišnosti; 2) identitu ve smyslu jednoty neodlišnosti a odlišnosti; 3) identitu značkovou, tj. ekvivalenci značek; 4) identitu noetickou, tj. totéž v různých perspektivách a různých „jevech“.
Neodlišnost nutně patří k odlišnosti; negací odlišnosti vzniká neodlišnost, negací neodlišnosti vzniká odlišnost. Negace by tedy bez identity byla operací, kterou by nebylo možno negovat, tedy by musela sledovat jen reální odlišnosti. Pak by ale nemohla varovat před omylem. Jedna z hlavních funkcí negace by bez identity odpadla.
14. IV.47
(ex: Deník 23.XI.1946 – 29.V.1947 – přepis, 3116.)
vznik lístku: květen 2007