ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Filosof a „Pravda“  ✖ Pravda a ,existence‘  ✖ Filosof a pravda  ✖ Křesťanství – jako „pravda“ (nemá dějiny)  ✖