ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda – řecké pojetí  ✖ Nepravda (omyl, lež)  ✖