ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda a různá pojetí  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖