ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda ve filosofii  ✖ Láska a pravda u apošt. Pavla  ✖