ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Milosrdenství a pravda  ✖ Pravda x neskrytost  ✖ Adekvace a pravda  ✖