ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖ Pravda a čas(ovost)  ✖ Pravda a zkoumání  ✖