ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ „Nepředmětná“ skutečnost (pravda  ✖