ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda x nevyvratitelnost  ✖ Pravda a „pravost“  ✖