ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Nepravda (omyl, lež)  ✖ Reflexe a absolutní pravda  ✖