ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Pochybnosti (a pravda)  ✖ Křesťanství – jako „pravda“ (nemá dějiny)  ✖