ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jsoucí a nejsoucí  ✖ Jsoucí jako přítomné  ✖