ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Aristotelés  ✖
„Jsoucnost“ čísel „theoréma“ u aritmetiků „toto zde“
Aktivita ARCHÉ (2) Axiomata
Celek (5) Ctnost Část (2)
Činnost Činnost (aktivita) Čísla – jejich jsoucnost
Člověk (2) Dialektika a filosofie Dílo, činnost
Dobro DYNAMIS Energie
ERGON Filosofie (3) Filosofové
Fysika FYSIS (3) Hybatel první
Idea (2) Jedno Jednota
Jednotlivina Jsoucno (2) Klad a zápor
Konkrescence (srůstání) Látka Moudrost (2)
Možnost Neomezené (APEIRON) Obec a „přirozenost“ (2)
Platón - nepsaná doktrina Platón o ideji (2) Počátek (2)
Počátky Podmět (2) Podstata
Pohyb (4) Pojem Pojmovost
Pravda (5) Právo První hybatel
Příčina Přirozené (samorostlé) Přirozenost
Přirozený zákon Psaní pojednání Reflexe (2)
Samorostlé (≈ přirozené) Skutečnost SOFIA jako „věda“
Sofistika SRŮST (SYMFYSIS) Srůst(ání)
SYMFYSIS SYMFYSIS (srůstání) Thalés z Milétu (2)
Vědění (2) Vědomí Vyjádření a věc
Výpověď mylná Vznik Zákon přirozený
Získané x samorostlé Změna (2)