LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Tomáš Garrigue Masaryk  ✖ Věc  ✖ Věci (před-měty, jsoucna)  ✖