Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Maloměšťáctví českéMaloměšťáctví české

František Xaver Šalda (1935)
… Stín maloměšťáctví věsí se posud v představách západní Evropy na postavu Čechovu, její představy o nás bývají posud nejednou takto determinovány – a konec konců musíš si přiznat, že to není tak zcela bezpodstatné. Tedy: nesmíme Evropě nejprve vnucovat svůj bázlivý vkus piplavého domácího chovu. Řekl jsem již jinde, že podučitelství pokladám za dědičný hřích českého národa. S tím tedy do kanálu! A trochu víc kuráže k pravému rytířství a k pravému heroismu. Stát se tím, kým již vpravdě začínáme být a kým jsme vpravdě i v minulosti vždycky byli, alespoň ve svých nejlepších.
(Češství a Evropa, in: 3162, Šaldův Zápisník, Praha 1934-35, s. 231.)
vznik lístku: únor 2001