ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
P  ✖ Pravice a levice  ✖

Pravice a levice | Levice a pravice

Rasťo Piško (2002)
* Mosty: Je teda výsledok volieb pozitívny aj z pohľadu dlhodobého smerovania krajiny?
* Piško: Otázka je, jako chápať súčasné víťazstvo pravice. Všade okolo nás totiž při moci ľavica. Neviem teda, či sme před ostatnými, alebo za nimi.
Pô^jde maozaj o to, či nová vláda bude reformy presadzovať razantnejšie než počaas minulého obdobia a či občania uveria, že teraz ešte musíme zvládnuť to, čo sa počas predchádzajúcich štyroch rokov neurobilo. Môže to priniesť aj vlnu nespokojnosti, po ktorej nastúpi ľavica – pochybujem však, že to bude KSS.
(Blbá nálada bola jen pózou, rozhovor, in: Mosty č. 41, 8.10.2002, str. 2.)
vznik lístku: říjen 2002