Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Samorostlé (≈ přirozené)Přirozené (samorostlé) | Získané x samorostlé | Samorostlé (≈ přirozené)

Aristotelés (-384-324)
A to, co je samorostlé, jest výše než to, co je získané, neboť jest obtížnější; proto také básník praví:
„Neboť samouk jsem …“
(1032, Rétorika, př. Ant.Kříž, Praha 1948, str. 61 – I, 7 – 1365a.)
vznik lístku: listopad 2005