Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | SebepoznáníSebepoznání

Jeremiáš (prorok) ()
31, 19
„… 19Po svém návratu chci činit pokání, po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.“ (Ekumen. překl.)
19Nebo po obrácení svém pokání činiti budu, a když mi k známostio sebe poslouženo bude, udeřím se v bedra. Stydím se, anobrž i pýřím, že snáším útržku dětinství svého. (Kralic. překl.)
19Postquam enim convertisti me, egi poenitentiam; et postquam ostendisti mihi, percussi femur meum. Confusu sem, et erubui, Quoniam sustinui opprobrium adolescentiae meae.
(Vulgata Clementina, nova ed.)
19Ja, nach meiner Umkehr fühle ich Reue; nachdem ich zur Einsicht gekommen bin, schlage ich an meine Brust. Ich bin beschämt und err/te; dann ich trage die Schande meiner Jugend.
(Einheitsübersetzung)
vznik lístku: říjen 2002