Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Sláva vnějšíSláva vnější

Anitius Manlius Severinus Boëthius (~470-524)
... Minuit enim quodam modo se probantis conscientiae secretum, quotiens ostentando quid factum recipit famae pretium.
(4089, The Theological Tractates + The Consolation of Philosophy, Loeb, London etc. 1973, p. 154 – I, 4, 118-20.)
--- --- ---
... Kdykoli totiž někdo vychloubaje se svým činem přijímá za odměnu vnější slávu, zeslabuje jaksi vnitřní hodnotu svědomí, které se chválí samo.
(7536, Filosofie utěšitelka, přel. Josef Hrůša, Votobia, Olomouc 1995, str. 31.)
vznik lístku: duben 2014