Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Smutek a perspektivaSmutek a perspektiva | Perspektiva a smutek

Ted Allbeury (1982)
… Když je člověk dlouhou dobu smutný, cítí potřebu číst staré věci, věci, které se vyjadřují o obyčejných obecných věcech života v průběhu lidské historie. Když je člověk smutný, strašně potřebuje nějakou perspektivu, protože si připadá jako šmouha na silnici, kterou zachytily reflektory auta a která ještě před hodinou byla ježkem putujícím za potravou.
(Volba nepřátel, in: 7479, Třikrát ve stínu mocných, Praha 1996, str. 342.)
vznik lístku: březen 2005