Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | SpisovatelSpisovatel

Raymond Chandler (1953)
Zavěsili jsme a já jsem usedl a pohupoval se ve svém otáčecím křesle. Měl jsem se ho zeptat, jak je daleko s knihou. Člověk by se snad vždycky měl zeptat spisovatele, jak je daleko s knihou. Na druhé straně mu tahle otázka může lézt zatraceně krkem.
(Loučení s Lennoxem, in: 5496, 3x Phil Marlowe, Odeon, Praha 19782, s. 601.)
vznik lístku: listopad 2006

Spisovatel

Elias Canetti (1967)
Každá zbabělost, každá zdrženlivost je pro spisovatele hříchem. Jeho smělost tkví v tom, že říká věci. Musí je říkat, přestože za ně nese odpovědnost.
(Tajné srdce hodin, Odeon, Praha 1989, str. 44.)
vznik lístku: duben 2004