Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Stísněnost duchaStísněnost ducha

Tomáš Garrigue Masaryk (1879)
Stal jsem se suplentem na zdejším gymnáziu, a sice proto, že musíme vydělávat hodně peněz; následkem okupace Bosny byl totiž můj bratr povolán do pole, zanechal svého obchodu, a tím ztratil mnoho peněz, které teď musíme vydělat. Proto supluji, dávám hodiny atd., takže jsem od časného rána do 8 ½ več. z domu. Můj duch je tím tak stísněn, že nejsem srdečného slova, nemluvě o dopisu, a proto raději vůbec nepíšu.
(dopis E. Husserlovi, Vídeň, 7. 1. 1879)
(ex: Jan Patočka, Masaryk (soubor připravený Chvatíkem a spol.), Praha 1979, str. 359.)
vznik lístku: srpen 2003