Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | SynonymaSynonyma

Pavel Eisner (1948)
… : stačí zahledět se na dvě slova, aby člověk věděl už jednou provždy, že v jazyce nikdy nebylo, není, nebude synonym.
(7557, Čeština poklepem a poslechem, Praha 1996, str. 136 – heslo „Kovkop“.)
vznik lístku: říjen 2001