Témata Hejdánkových textů

Pravda | výběr textů

Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady
| docx | pdf | html | skeny ◆ disertační práce, česky, vznik: 1952 ◆ poznámka: disertační práce pro FF UK v Praze; sken strojopisu dostupný online v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112552

Pravda, člověk, svět
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 6. 1956
 • in: Křesťanská revue 23, 1956, č. 7, s. 216–217

Kozákovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1958 ◆ poznámka: Napsáno k výročí narození profesora filosofie J. B. Kozáka.
 • in: Křesťanská revue 25, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 1958, s. 80–86 (Theologická příloha)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 14–23

Pravda a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1959 ◆ poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
 • in: O svrchovanost víry. Sborník k sedmdesátému výročí narození profesora J. L. Hromádky, Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1959, s. 69–74
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 24–30

Pravda a praxe u Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965 ◆ poznámka: Původně – 1965 – šlo o přednášku v Mánesu pro ..?..; potom byl text upraven pro Tvář č. 2 na rok 1966, kdy však už článek nemohl vyjít; později – Slováci nám tehdy i s jinými texty ochotně vyšli vstříc – vyšel ve slovenském překladu v Mladej tvorbe 11, 1966, č. 9, str. 12–15. Posléze – 1970 – text přeložil do němčiny Zdeněk Salaquarda, měl vyjít ve sborníku na počest Jana Patočky, připravovaném ve Filosofickém ústavu ČSAV; sborník však v Holandsku nakonec vyšel po Richtově zásahu bez českých autorů. Teprve po dalších několika letech byl v této německé podobě vydán v Holandsku (pozn. aut.).

Pravda a svoboda
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 21. 9. 1975 ◆ poznámka: Kázání proslovené ve vršovickém sboru ČCE v roce 1975
 • in: Jakub S. Trojan (ed.): Pravda – víra – reflexe. Sborník k šedesátým narozeninám českého filosofa Ladislava Hejdánka (10. 5. 1987), Praha: [s. n.], 1987, s. 3–10
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 8, s. 173–176
 • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 2, s. 27–31

Philosophie und ihr Verhältnis zur Wahrheit
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1987? ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu viz myšlenkový deník 87/201–202 (17. 4. 1987)

Pravda vítězí v dějinách!
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991? ◆ poznámka: Vysíláno v rozhlase v lednu a únoru 1991; v Křesťanské revue vydáno pod novým názvem jako pokračování textu „Vítězí pravda v dějinách?“, ve svazku „Češi a Evropa“ začleněno do textu „Vítězí pravda v dějinách?“
 • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 7, s. 151–155

Vítězí pravda v dějinách?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: původně rozhlasová přednáška; spolu s navazujícím článkem „Pravda vítězí v dějinách!“ se objevuje také pod titulem „Pravda a dějiny. K otázce kořenů dnešního evropanství“
 • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 6, s. 129–133
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 15–29 (dříve v Křesťanské revue text vydán ve dvou částech: „Vítězí pravda v dějinách?“ a „Pravda vítězí v dějinách!“)

Pravda a problém nepředmětnosti
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 22. 2. 1992 ◆ poznámka: Přednáška při profesorském řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Über das Nicht-sein der Wahrheit. Zur Frage der Nicht-gegenständlichkeit und deren „Ortes“
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 6. 5. 1993 ◆ poznámka: Ursprünglich im Wissenschaftskolleg zu Berlin am 6. Mai 1993 als Vortrag gehalten (pozn. aut.).
 • in: Martin Prudký (ed.): Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, Praha – Kampen: OIKOYMENH – Kok, 1995, s. 276–293

Méontologie pravdy (Příspěvek k přípravným krokům)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16. 6. 1997 ◆ poznámka: „Pro husitské studenty, Roháčova 66, P.3“ (přednáška)

O pravdě a pravdivosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1999 ◆ poznámka: Předneseno na mezioborovém semináři „Pravdivost ve vědě a filosofii“ 10. 11. 1999 ve vile Lanna (jen částečně)
 • in: Jiří Nosek (ed.): Úvahy o pravdivosti. Sborník příspěvků, Praha: Filosofia, 2001, s. 11–17