Petr Andjelkovski | Vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka [Článek]česky
článek; vznik: 2013
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 219–232.