LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES

Karel Floss
Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana [Article]článek; česky
dostupné online: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Nekolik_slov_k_jubileu_Ladislava_Hejdanka_a_Jakuba_S._Trojana.html