ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Nesoustavná poetika: O intuici jako vnímavosti vůči nepředmětným výzvám [Článek]
česky; vznik: 1993