Ladislav Hejdánek | Odpověď Lence Karfíkové [Článek]česky
článek; vznik: 2007
  • in: Reflexe, 2007, č. 32.