Dějinnost člověka a dějiny
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno