K otázce založení meontologie a jeho důsledků pro revizi chápání jsoucího
| docx | pdf | html ◆ fragment | přípravné poznámky | příspěvek, česky, vznik: 27. 1. 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci "Konec ontologie?" konanou v Brně 10.-12. 11. 1992 (pořadatel Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)