Rozhlasová série o filosofii
| raw ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 3. 2010 ◆ poznámka: Plánovaný seriál o filosofii pro Český rozhlas 3, Vltava iniciovaný tehdejším redaktorem Pavlem Ryjáčkem – výsledkem je pouze hrubý materiál z jednoho či dvou natáčení; nevysílalo se.